Polityka prywatności Quay Biuro Handlowo-Usługowe sp. z o.o.

§1 Zasady ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na potrzeby funkcjonowania strony internetowej oraz systemu zamówień
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest QUAY Sp.  z o.o. z siedzibąw Poznaniu (61-619) przy ul. Karpia 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045963, NIP: 9721002583 oraz REGON: 634055527
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników.
 4. Dane osobowe zbierane przy rejestracji w systemie zamówieńsąprzetwarzane na podstawie zgody Klienta.  Pliki cookies i dane nawigacyjne  przetwarzane są  na podstawie interesu prawnego, którym jest realizacja swobody prowadzenia działalności gospodarczej Administratora, przez sprawne komunikowanie sięz aktualnymi i potencjalnymi klientami oraz innymi osobami zainteresowanymi działalnościąAdministratora.
 5. Dane sąprzetwarzane zgodnie ze stosownymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
 6. Dostęp do danych osobowych Klientów mająjedynie upoważnieni przedstawiciele Administratora.
§2 Dane w systemie zamówień
 1. Administrator zbiera dane osób fizycznych:
  1. a)  przedsiębiorców rejestrujących sięjako użytkownicy systemu
  2. b)  osób działających w przedsiębiorców jako ich reprezentanci.2.   
 2. Dane przedsiębiorców – osób fizycznych wykorzystywane sądo obsługi transakcji w szczególności do realizacji zamówienia, wystawiania faktur, dochodzenia roszczeń.
 3. Dane kontaktowe (imięi nazwisko przedstawiciela, adres mailowy, numer telefonu) sąwykorzystywane do standardowych kontaktów handlowych.
§3 Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Dane przedstawiciela mogązostaćzmienione w każdym czasie. W razie wątpliwości Administrator może zażądaćuwiarygodnienia podstaw do działania przedstawiciela w imieniu reprezentowanej przez niąosoby.
 2. Każda osoba fizyczna może zażądaćusunięcia jej danych z systemu zamówień. Dane dotyczące transakcji zawarte w systemie księgowym, handlowym itp. Administratora nie będąusuwane.
 3. Administrator zapewnia podmiotom, którzy posiadająkonto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwośćich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe sąpo zalogowaniu do konta. Konto może zostaćusunięte w każdym czasie.
 4. Każda osoba fizyczna może żądaćprzesłania  swoich danych w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.
 5. Każda osoba fizyczna może złożyćskargęna przetwarzanie jej danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§4 Polityka cookies i danych nawigacyjnych
 1. Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane sąone przez Administratora na komputerze osoby odwiedzającej Stonę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwędomeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybranąliczbęidentyfikującąten plik. Informacje zbierane za pomocąplików tego typu pomagajądostosowywaćdziałania Strony do preferencji osób odwiedzających. Dająone także możliwośćopracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie.
 2. Administrator wykorzystuje cookies w celu:
  1. poprawnej konfiguracji Strony, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron na Stronie w celu rekomendacji treści;
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tądrogąnie jest możliwe przedostanie siędo komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mająmożliwośćograniczenia  lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagająplików cookies.
 2. Ponieważustawienia plików cookies dokonywane sąw przeglądarkach internetowych niezależnie od parametrów przeglądanej strony, rekomendujemy zapoznanie sięinformacjami udostępnionymi przez wykorzystywanąprzeglądarkę.
 3. Podczas korzystania ze Strony  mogąbyćpobierane dodatkowe informacje, w szczególności, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, wykorzystywanych przez użytkowników lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie.
 4. Administrator może gromadzićadresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych
  z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony. Dane takie sąprzetwarzane bez identyfikacji i przechowywane nie dłużej niżprzy 3 miesiące.
 5. Dane nawigacyjne mogąbyćwykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony  do preferencji Użytkowników, a także administrowania Stroną.
 6. Strona może zawieraćlinki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 7. Zbieranie i przetwarzanie cookies oraz danych nawigacyjnychnastępuje bez identyfikacji użytkownika. W związku z tym Administrator nie może zapewnićdostępu do tych danych, przesłania ich użytkownikowi i innych form zarządzania danymi przez użytkownika.
§5 Polityka Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z PolitykąPrywatności prosimy kierowaćna adres:
  QUAY sp. z o.o.
  61-619 Poznań, ul Karpia 22
  Tel.: (+48) 61 8275 100
  dane_osobowe@quay.pl
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.